Tiráž

Copyright © 2006-2024 by W&L Internationale Golf AG

Společnost: W&L Internationale Golf Aktiengesellschaft
Sídlo společnosti:
Golfové hřiště Am Alten Fliess
Am Alten Fliess 66
50129 Bergheim-Fliesteden
Německo

Představenstvo: Ralph Ley, Klaus Finger
Předseda dozorčí rady: Hanns H. Elwert
HR Kolín nad Rýnem: HRB 42889
DIČ: DE 813360174
IČ DPH: 224/5748/1025

Tel.: +49 (0) 2238 - 84669 14
Fax: +49 (0) 2238 - 84669 23
E-mailová informace: info@awgc.com
Web: www.awgc.com

KONCEPCE, DESIGN a IMPLEMENTACE

Design:
Radikant

Firemní design & interaktivní značka
Radikant GmbH
Schaafenstrasse 25
D-50676 Kolín nad Rýnem
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 10
https://www.radikant.com

Internetová agentura:
ruhmesmeile

ruhmesmeile GmbH
Schumannstr. 15
D-53113 Bonn
Telefon: +49 228 - 68 89 66 - 20

Schaafenstrasse 25
D-50676 Kolín nad Rýnem
Telefon: +49 221 - 47 67 28 - 20
https://ruhmesmeile.com

Vývoj softwaru:
Taktsoft

Taktsoft GmbH
Schumannstr. 15
D-53113 Bonn
Telefon: +49 228 - 22 74 35 - 10
https://www.taktsoft.com

Právní upozornění / podmínky účasti ve slosování

Pro všechna slosování cen v rámci golfového poháru Mercedes‑Benz After Work Golf Cup je vyloučeno vymáhání právní cestou. Výplata cen v hotovosti není možná. Případnou výhru nelze převést, odložit ani vyměnit. Postup pro určení výherců je na uvážení W&L Internationale Golf AG.

K účasti na slosování jsou oprávněni všichni registrovaní účastníci Mercedes‑Benz After Work Golf Cupu, kteří se v příslušném slosovacím týdnu zúčastili turnaje v rámci této série.

Právní informace a vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na plnění vůči autorovi vztahující se ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy způsobené používáním nebo nepoužíváním informací nebo používáním nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, pokud to autor nezpůsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou volné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí nebo celé nabídky bez předchozího upozornění a právo přidat či dočasně nebo trvale odebrat jakoukoli položku nabídky.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné webové stránky ("hyperlinky"), za které autor není zodpovědný, by závazek záruky vstoupil v platnost pouze tehdy, pokud by autor o daných obsazích věděl a pokud by pro něj bylo technicky možné v případě protiprávních obsahů zabránit jejich užívání. Autor tímto prohlašuje, že v době přidávání odkazů nebyl na cílových stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných či propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahů všech odkazovaných popř. propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto konstatování platí pro všechny internetové odkazy obsahující obchodní nabídky a odkazy, jakož i pro cizí zápisy v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailových konferencích. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací, odpovídá pouze provozovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoliv ten, kdo na tyto stránky odkázal.

3. Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží za všech okolností respektovat autorská práva na použitou grafiku, audio a video klipy a texty, používat své vlastní fotografie, grafiku, audio a video klipy a texty nebo používat grafiku, zvuk, videoklipy a texty, na které se nevztahuje licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetí stranou podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného známkového práva a vlastnickým právům majitelů autorských práv. Na základě pouhé zmínky nelze dojít k závěru, že jsou ochranné známky chráněny právy třetích stran! Autorské právo na publikované objekty vytvořené autorem zůstává výhradně na autorovi stránek. Jakákoli reprodukce nebo použití grafiky, audio a video klipů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povolena.

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (např. e-mailové adresy, jména, adresy), pak je odevzdání těchto údajů ze strany uživatele na výslovně dobrovolném základě. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je - je-li to technicky možné a rozumné - možné také bez uvedení těchto údajů, nebo tím, že dojde k poskytnutí anonymních dat nebo pseudonymu.

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem užívání této webové stránky jsou z pravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě, že je na této webové stránce aktivována anonymita IP, bude Vaše IP adresa nejprve zkrácena v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států Smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování služeb spojených s užíváním internetu ve vztahu k provozovateli stránek. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není společností Google slučována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit následujícímu shromažďování údajů generovaných souborem cookie společností Google a souvisejících s používáním webových stránek (včetně Vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si pomocí následujícího odkazu (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cs.html popř. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme Vás na to, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód "gat._anonymizeIp ();", aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. IP-Masking).

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové nabídky uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou zcela správné, zbývající části dokumentu zůstávají nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.