Podmínky účasti

Právo zúčastnit se mají amatéři, kteří jsou členy golfového klubu přidruženého k národní golfové asociaci nebo jiné golfové asociaci.

Účastníci souhlasí s tím, že všechny výsledky turnajů budou zveřejněny na internetové stránce Mercedes‑Benz After Work Golf Cup.

Sekretariát Mercedes‑Benz After Work Golf Cupu je oprávněn informovat dopisem, faxem nebo e-mailem o událostech týkajících se série turnajů.

Účastníci souhlasí s tím, že sponzoři turnaje obdrží od W&L Internationale Golf AG kontaktní údaje účastníků.

Všichni vítězové cen započítávaných do žebříčku jsou v okamžiku předání výhry povinni prokázat současný handicap. To platí zejména pro žebříčky klasifikované podle handicapových tříd.

V žebříčcích jsou zohledněny pouze výsledky turnajů konaných v oficiálním období seriálu (viz žebříčky).
Pro roční žebříček budou započítány 3 nejlepší netto výsledky ze všech odehraných turnajů.

Zaměstnanci společnosti W&L Internationale Golf AG, Daimler AG a jejích zúčastněných distribučních partnerů nejsou k výhrám oprávněni. Ceny jsou nepřenosné, nevyplácejí se v hotovosti. Vymáhání právní cestou je vyloučeno.

Účastník si je vědom, že se na akci bude fotit a filmovat (i se zvukem). Výslovně a neodvolatelně se vzdává „práva na svůj vlastní obraz“ (i se zvukem), přenechává jej a dává svůj souhlas k pozdějšímu využití a zveřejnění pro informační a propagační účely v rámci turnaje Mercedes‑Benz After Work Golf Cup organizátorům turnajů.

Společnost Daimler AG shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje účastníků v souladu s těmito podmínkami účasti za účelem provedení slosování ročních, měsíčních a týdenních cen, jakož i pro zasílání k tomu nezbytných e-mailů. Po uskutečnění slosování budou data účastníků vymazána popř. zablokována, pokud je povinnost je uchovat. Pokud účastník souhlasil s kontaktem společnosti Daimler AG v rámci zásad ochrany osobních údajů uvedených v registračním formuláři, platí ustanovení zásad o ochraně osobních údajů.

Podmínky účasti ve slosování:

Pro všechna slosování cen v rámci golfového poháru Mercedes‑Benz After Work Golf Cup je vyloučeno vymáhání právní cestou. Výplata cen v hotovosti není možná. Případnou výhru nelze převést, odložit ani vyměnit. Postup pro určení výherců je na uvážení W&L Internationale Golf AG.

K účasti na slosování jsou oprávněni všichni registrovaní účastníci Mercedes‑Benz After Work Golf Cupu, kteří se v příslušném slosovacím období zúčastili turnaje v rámci této série.

Neexistuje žádný nárok na shodu mezi výhrou uvedenou ve slosování a výhrou skutečnou.

W&L Internationale Golf AG si v jednotlivých případech vyhrazuje právo nahradit vypsanou cenu cenou, která je rovnocenná nebo lepší než cena vypsaná (tzv. náhradní cena). To znamená, že náhradní cena musí odpovídat alespoň hodnotě vypsané ceny. U náhradní ceny se však také může jednat o podobné zboží nebo službu.